Būsto paskolos

Viena iš svarbiausių ir atsakingiausių paskolų kategorijų yra būsto paskolos. Būsto paskolos dažniausiai yra suteikiamos tiems kurie nori įsigyti nuosava būstą, žemės sklypą, ar tiesiog renovuoti jau esama būstą.

Kas gali gauti būsto paskolą ?

Būsto paskolą gali gauti visi Lietuvos respublikos piliečiai nejaunesni 18 metų, kai kurie bankai tokias paskolas suteikai tik asmenims ne jaunesniems nei 21 metų. Asmuo turi turėti nuolatini pajamų šaltinį kuris užtikrintu paskolos gražinimą. Jei asmuo nori paimti didesnę paskolą negu nustatyta, jam gali būti reikalingas laiduotojas arba nekilnojamasis turtas kurį jis galėtų įkeisti.

Kokio dydžio paskolą galiu gauti būstui įsigyti ?

Būsto paskolos dydis priklauso nuo jūsų gaunamų pajamų per mėnesį arba nuo jūsų turimo nekilnojamojo turto vertės kuri norite įkeisti paskolai gauti. Įkeisti galite ir tą nekilnojamąjį turtą kurį planuojate įsigyti už paskolos pinigus. Vidutinė būsto paskolos suma prasideda nuo 200 000lt, jei norite gauti didesnę būsto paskolą jums gali prireikti laiduotojo ar papildomo nekilnojamojo turto, akcijų kurias galėtumėte įkeisti. Įkeičiamo turto vertę įvertina nepriklausomi turto vertintojai.

Kokia valiuta suteikiamos būsto paskolos ?

Visi didžiausi Lietuvos bankai būsto paskolas suteikia eurais bei litais.

Būsto paskolos gražinimo terminas

Būsto paskolos gražinimo terminas galį būti įvairus nuo 10 iki 40 metų. Terminas visų pirma priklauso nuo jūsų finansinių galimybių kaip greitai jūs tą paskolą galite gražinti. Bankai dažniausiai prieš suteikdami paskolą atsižvelgia į paskolos gavėjo amžių, todėl jei jums yra 40 metų tai bankas automatiškai jums nesuteiks paskolos 40 metų terminui. Kai kurie bankai pritaiko įvairias formules pagal kurias apskaičiuoja maksimalu metų skaičių pagal jūsų įkeisto ar perkamo nekilnojamojo turto amžių, kadangi bankui reikia įvertinti kaip įkeisto turto vertė galį keistis po keliasdešimties metų.

Turto bei gyvybės draudimas

Bankas suteikdamas būsto paskolą gali reikalauti būstą bei givybę apdrausti ne mažesnei nei būsto paskolos sumai bei laikotarpiui. Apdraudžiant gyvybę bei turtą draudimo gavėjas turi būti nurodomas bankas, taip bankas apsidraudžia nuo pinigų praradimo atsitikus betkokiam nelaimingam atsitikimui.

Palūkanos

Paskolos palūkanos nustatomos kiekvienu atveju atskirai. Palūkanų norma susideda iš banko nustatytos maržos ir tarpbankinės kintamos arba banko nustatytos nekintamos palūkanų normos.

Dažniausiai galima pasirinkti kintamąsias arba fiksuotąsias palūkanas.

Būsto paskolos gražinimas

Būsto paskolos gražinimo sąlygos gali būti įvairios priklausomai nuo banko paskolos įmokas jau galima pradėti mokėti jau sekanti mėnesi nuo paskolos gavimo pradžios. Paskolos gražinima taipogi galima atidėti, viskas priklauso kokias paskolos gražinimo sąlygas jums suteikia bankas.

Būsto paskolą dažniausiai galima gražinti dviem būdais:

  • kreditą ir palūkanas dengti lygiomis įmokomis kas mėnesį (pastoviųjų įmokų metodas);
  • kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių (linijinis metodas);