Trumpai apie paskolosjums.lt greituosius kreditus

UAB „SIGIRĖ“ yra įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4209.

Siekiant užtikrinti tinkamą paskolos sutarties vykdymą, Jūs turite pateikti paskolosjums.lt prašomus asmens duomenis kliento mokumo vertinimui atlikti, įsiskolinimo valdymui, bei kliento asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus asmens duomenų, paskolosjums.lt atsisakys sudaryti paskolos sutartį, kadangi neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

Paskolosjums.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi paskolosjums.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Paskolosjums.lt yra įdiegusi tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kas yra Kredito gavėjo statusas?

Tai Kredito gavėjas, kuris atitinka šias statuso sąlygas:

  • Lietuvos Respublikos pilietis.
  • Ne jaunesnis kaip 21 (dvidešimt vienerių) metų.
  • Neturi nepadengtų skolų.
  • Dirbantis fizinis asmuo.
  • Turintis tvarkingą mokėjimų istoriją.

Kiek galima imti kreditų, jei dar neatiduotas pirmas kreditas?

Jei nėra grąžintas pirmas kreditas, sekančios kredito paraiškos atmetamos. Išskyrus, lojalius klientus.

paskolosjums.lt kreditų kainų lentelė

15 d.30 d.45 d.60 d.
300.00 Lt12.00 Lt28.00 Lt43.00 Lt59.00 Lt
400.00 Lt18.00 Lt37.00 Lt58.00 Lt79.00 Lt
500.00 Lt23.00 Lt47.00 Lt72.00 Lt98.00 Lt
750.00 Lt34.00 Lt70.00 Lt108.00 Lt148.00 Lt
1000.00 Lt46.00 Lt94.00 Lt145.00 Lt197.00 Lt
1500.00 Lt69.00 Lt141.00 Lt217.00 Lt296.00 Lt
2000.00 Lt92.00 Lt189.00 Lt290.00 Lt395.00 Lt
Gauti paskolosjums paskolą

Palikite komentarą