Trumpai apie mazaskreditas.lt greituosius kreditus

UAB „Baltic Central Group“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4207.

Jūsų kredito sutarčiai vykdyti, Jūs turite pateikti Mazaskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Mazaskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

Mazaskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Mazaskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Mazaskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kas yra Kredito gavėjo statusas?

Tai Kredito gavėjas, kuris atitinka šias statuso sąlygas:

 • Lietuvos Respublikos pilietis.
 • Ne jaunesnis kaip 21 (dvidešimt vienerių) iki 60 (šešiasdešimties) metų.
 • Neturi nepadengtų skolų.
 • Dirbantis fizinis asmuo.
 • Turintis tvarkingą mokėjimų istoriją.

Kaip pateikti paraišką Greitam Kreditui gauti?

Jūs turite:

 • Būti užsiregistravęs.
 • Pasirinkti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės, į kurią norite gauti kreditą, numerį.
 • Pasirinkti tinkamas Kredito sąlygas iš teikiamų kreditų krepšelio.
 • Spausti Pasirinkti.
 • Patvirtinti Kredito paraišką, įvedant slaptažodį.
 • Spausti Imti kreditą.

mazaskreditas.lt kreditų kainų lentelė

10 d.15 d.20 d.
100.00 Lt10.00 Lt15.00 Lt20.00 Lt
200.00 Lt20.00 Lt30.00 Lt40.00 Lt
300.00 Lt30.00 Lt45.00 Lt60.00 Lt
400.00 Lt40.00 Lt60.00 Lt80.00 Lt
500.00 Lt50.00 Lt75.00 Lt100.00 Lt
600.00 Lt60.00 Lt90.00 Lt120.00 Lt
Gauti mazaskreditas paskolą

Palikite komentarą