Trumpai apie lengvaskreditas.lt greituosius kreditus

UAB „MiniCredit“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4150.

Jūsų kredito sutarčiai vykdyti, Jūs turite pateikti Lengvaskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Lengvaskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

Lengvaskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Lengvaskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Lengvaskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kas yra Kredito gavėjo statusas?

Tai Kredito gavėjas, kuris atitinka šias statuso sąlygas:

  • Lietuvos Respublikos pilietis.
  • Ne jaunesnis kaip 21 (dvidešimt vienerių) metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (šešiasdešimt penkerių).
  • Neturi nepadengtų skolų.
  • Dirbantis fizinis asmuo.
  • Turintis tvarkingą mokėjimų istoriją.

Kokius asmens tapatybę patvirtinančius duomenis reikia pateikti, pildant registracijos formą www.lengvaskreditas.lt sistemoje?

Pildant registracijos formą Jums reikia pateikti šiuos tikslius duomenis:

  • Asmens kodą.
  • Elektroninio pašto adresą, į kurį Kreditorius išsiųs laikiną slaptažodį.
  • Mobilaus telefono numerį, į kurį gausite vartotojo ID.
  • Asmeninę sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti greitą kreditą.

Kiek galima imti kreditų, jei dar neatiduotas pirmas kreditas?

Jei nėra grąžintas pirmas kreditas, sekančios kredito paraiškos atmetamos. Išskyrus, lojalius klientus.

lengvaskreditas.lt kreditų kainų lentelė

30 d.
300.00 Lt32.00 Lt
400.00 Lt43.00 Lt
500.00 Lt54.00 Lt
750.00 Lt81.00 Lt
1000.00 Lt108.00 Lt
Gauti lengvaskreditas paskolą

Palikite komentarą