Trumpai apie greitaskreditas.lt greituosius kreditus

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P3720.

Jūsų kredito sutarčiai vykdyti, Jūs turite pateikti Greitaskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Greitaskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

Greitaskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Greitaskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Greitaskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

KOKYBĖS POLITIKA

Pagrindinės vertybės puoselėjamos mūsų veikloje:

 • Saugus asmens duomenų tvarkymas;
 • LR teisinės aktų reikalavimų laikymasis;
 • Dėmesys klientui, konsultacijos, profesionalus bei kokybiškas paslaugų suteikimas;
 • Klientų pasitenkinimo teikiama paslauga bei aptarnavimo kultūra monitoringas;
 • Kompetentingas ir atsakingas personalas;
 • Patikimi partneriai;
 • Naujų technologijų diegimas ir jų palaikymas.

Šių vertybių puoselėjimo įrankiu 2009 metų spalio mėnesį pasirinkome Kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008. Tikimės, kad įmonės vadybinės veiklos atitiktis standarto reikalavimams padės mums užtikrinti sėkmingą bendrovės vystymąsi, nuolatinis kokybės vadybos sistemos procesų rezultatų monitoringas duos apčiuopiamų rezultatų kokybės vadybos srityje ir mūsų misijos vykdymas artės prie vizijos įgyvendinimo.

Įdiegtos sistemos atitiktį keliamiems standartams sertifikatu patvirtino UAB sertifikavimo centras „SERTIKA". Šios kompanijos atstovai nuolatos audituoja įmonę ir vertina jos veiklos atitikimą kokybės vadybos sistemai.

Kokius reikalavimus turi atitikti Kredito gavėjas?

Kredito gavėjas turi atitikti šias sąlygas:

 • Lietuvos Respublikos pilietis.
 • Ne jaunesnis kaip 21 (dvidešimt vienerių) metų.
 • Dirbantis fizinis asmuo ir/ar turintis pastovias pajamas.
 • Neturi nepadengtų skolų.
 • Turi tvarkingą mokėjimų istoriją.

Kokius asmens tapatybę patvirtinančius duomenis reikia pateikti, pildant registracijos formą www.greitaskreditas.lt sistemoje?

Pildant registracijos formą Jums reikia pateikti šiuos tikslius duomenis:

 • Asmens kodą.
 • Elektroninio pašto adresą, į kurį Kreditorius išsiųs laikiną slaptažodį.
 • Mobilaus telefono numerį, į kurį gausite Kredito gavėjo ID.
 • Deklaruotos gyvenamos vietos adresą.
 • Gyvenamosios vietos adresą.
 • Asmens tapatybės kortelės arba paso Nr.
 • Darbovietės pavadinimą, adresą ir užimamas pareigas.

Kokio dydžio kreditai suteikiami?

Maksimali suma, kuri gali būti suteikta Kredito gavėjui yra 500 Lt. Lojaliems klientams, gali būti suteikiamas iki 1000 lt kreditas. VIP Lojaliems klientams gali būti suteikiamas iki 2000 Lt kreditas.

greitaskreditas.lt kreditų kainų lentelė

20 d.25 d.30 d.
200.00 Lt12.00 Lt15.00 Lt18.00 Lt
300.00 Lt18.00 Lt23.00 Lt28.00 Lt
400.00 Lt24.00 Lt31.00 Lt37.00 Lt
500.00 Lt31.00 Lt39.00 Lt47.00 Lt
600.00 Lt36.00 Lt46.00 Lt56.00 Lt
700.00 Lt43.00 Lt54.00 Lt66.00 Lt
800.00 Lt49.00 Lt62.00 Lt74.00 Lt
900.00 Lt55.00 Lt70.00 Lt84.00 Lt
1000.00 Lt62.00 Lt78.00 Lt94.00 Lt
1500.00 Lt93.00 Lt117.00 Lt138.00 Lt
2000.00 Lt124.00 Lt156.00 Lt189.00 Lt
Gauti greitaskreditas paskolą

Palikite komentarą