Trumpai apie centokreditas.lt greituosius kreditus

UAB "Paskola šiandien" yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4092. Jūsų paskolos sutarčiai vykdyti, Jūs turite pateikti UAB „Paskola šiandien“ prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, UAB „Paskola šiandien“ atsisakys sudaryti paskolos sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

UAB "Paskola šiandien" užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi UAB "Paskola šiandien" darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. UAB "Paskola šiandien" yra įdiegtos tinkamos organizacinės ir techninės duomenų apsaugos priemonės nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kas yra Paskolos gavėjo statusas?

Tai paskolos gavėjas, kuris atitinka šias statuso sąlygas:

 • Lietuvos Respublikos pilietis.
 • Ne jaunesnis kaip 21 (dvidešimt vienerių) metų ir ne vyresnis kaip 60 (šešiasdešimties) metų.
 • Neturi nepadengtų skolų.
 • Dirbantis fizinis asmuo.
 • Turintis tvarkingą mokėjimų istoriją.

Kaip pateikti paraišką Greitai Paskolai gauti?

Jūs turite:

 • Būti užsiregistravęs.
 • Pasirinkti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės, į kurią norite gauti paskolą, numerį.
 • Pasirinkti tinkamas Paskolos sąlygas iš teikiamų paskolų krepšelio.
 • Spausti Pasirinkti.
 • Patvirtinti Paskolos paraišką, įvedant slaptažodį.
 • Spausti Imti paskolą.

Kiek galima imti paskolų, jei dar neatiduota pirma paskola?

Jei nėra grąžinta pirma paskola, sekančios paskolos paraiškos atmetamos. Išskyrus, lojalius klientus.

centokreditas.lt kreditų kainų lentelė

15 d.30 d.45 d.
300.00 Ltx32.00 Lt49.00 Lt
400.00 Ltx43.00 Lt66.00 Lt
500.00 Lt26.00 Lt54.00 Lt83.00 Lt
600.00 Lt31.00 Lt65.00 Lt100.00 Lt
1000.00 Lt52.00 Lt108.00 Lt167.00 Lt
1500.00 Lt79.00 Lt162.00 Lt250.00 Lt
2000.00 Lt105.00 Lt216.00 Lt333.00 Lt
2500.00 Lt131.00 Lt270.00 Lt416.00 Lt
Gauti centokreditas paskolą

Palikite komentarą